RE
Adı ve Soyadı aynı olan yazar ama çizmez, İnsanlararası İlişkiler daimi Öğrencisi olup, mezun olmama yemini ederek iş hayatına emekli olarak başlamıştır. Sokak sokak gezerek veri toplayan Re, insanî ilimlerle ihbari bilgileri işleyerek satar. Alıcısı olmayan her malın sahibidir ve mal varlığı bilinmemektedir. Kalemsiz Yazar olarak nam-ı diyar diyar gezer. Bindokuzyüzçiftsıfır tarihinden itibaren ruhu yaşar. Doğmadan önce Yüz yaşında olduğu varsayılmaktadır. Dünya Mekân, Cennet Vatan diyerek ikametgâh bilgilerini âlem ile paylaşır.
YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR