Hakkımızda

Üç yılı aşkın bir süredir kurulum aşamasında olup en doğru anda, en doğru adımla faaliyete geçmeyi bekleyen Neva Edebiyat, Sanat ve Fikir Topluluğu; sanatın gerçek manada icra edildiği taktirde toplumda birçok şeyin değişeceği ve düzeleceği inancında olarak eleştirel bir düşünce tarzına sahip, tüm insanlık için yeni bir ses olmak umudu ve gayreti ile kurulmuş bir topluluktur.

Ses, güzel ses anlamına gelen “Neva” kelimesi topluma yeni bir ses kazandırmak amacımızın yanı sıra misyonumuzu da net bir şekilde izah etmektedir.

Herhangi bir ayrım gözetmeksizin bir şeylerin değişmesi umuduyla bir araya gelen, düşünen ve sorgulayan gençliğin sesini edebi bir nida ile duyurma gayretinin adıdır Neva Edebiyat, Sanat ve Fikir Topluluğu…

Misyonumuz topluma eleştirel düşünceye dayalı, sanata ve geleceğe dair yeni bir ses kazandırmak.

Vizyonumuz ise kazanılan bu sese sahip olan herkese bir çatı olabilmektir.

Kendisini genç hisseden, eleştirel düşünce yapısına sahip olan herkese sanatsal anlamda bir içerik sunmak gayretindeyiz. Irk, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa yeni bir ses, yeni bir nefes olma umudu ile uzun yolumuzun ilk adımını atıyoruz.