Etiket: hzisa

15. Apokrif İnciller Eski ve Yeni Ahid’de esas itibariyle mevcut...
14. Yuhanna Kanonik inciller içerinde ki sonuncusu Yuhanna İncilidir.  Sinoptik...
13. Luka Üçüncü sinoptik İncil olarak bilinen Luka İncili ise...
12. Markos Markos, Yahudi bir ailedendir ve havarilerden birisi değildir....
11.Matta Filistinli bir yahudi olan MATTA’nın. mesleği tahsildarlık ve gümrük...
8.İncillerin Benzerlik Sebebi Yapılan metin incelemelerinden hareketle Markos İncili’nin diğer...
7.Sinoptik İnciller Sinoptik, eski Yunancada “benzeyen” demektir. 18. yüzyıldan itibaren...
6.İncillerin Yazılış Sebebi Yeni Ahit’in ilk kısmını oluşturan İncil metinleri...
5.İnciller İncil kelimesi, Yunanca “iyi” anlamına gelen EU ve “haber,...
4.Mesih İnancına Roma’nın Etkisi Hıristiyanlıktaki mesih inancı, Yahudilikteki mesih inancı...