Etiket: tarih

Çanakkale Anadolu’nun zemin kapısı, Yıkılmaz Abdülhamid’in temel yapısı, Bütün ecnebi...
GİRİŞ      Tarihi Açıdan Kocaeli şehrine baktığımızda Coğrafi konumu itibari...
03.03.2022
0
619
15. Apokrif İnciller Eski ve Yeni Ahid’de esas itibariyle mevcut...
Sıbyan – İptidai Mektepleri Mektep kelimesi, “yazı yazmanın öğrenildiği yer”...
09.08.2021
0
697